—פון כ”ק אדמו”ר בעל שפע חיים מצאנז קלויזענבורג זצ”ל 

“קושטא קאי”

לכבוד די יאר צייט פון כ”ק הגה”ק אדמו”ר בעל שפע חיים מצאנז קלויזענבורג זי”ע וואס געפאלט היינט ט’ תמוז, האבען מיר דעם כבוד פארצושטעלן א דרשה וואס דער בעל הילולא האט געזאגט ביי דעם דף היומי סיום הש”ס. וואס איז  פארגעקומען אין ניו יארק מעדיסון סקווער גארדען אין תשמ”ג .אין די צייטן לייגט אריין דער ארכיוו פון אגודת ישראל  גרויסע כוחות פון הונדערטער שעות ארבייט צו פרעזערווירען לדורות אונזער אוצר פון אודיאו, בילדער,  דקומענטען און ווידיאו, דורך זיי איבערלייגען פון אַנאַלאָג צום הייטיגען  דיזשטאלישע פאָרמאַט.

צווישען די פרישע איבערגלייגטע ווידיאוס געפונט זיך אט די דרשה פון דעם קלויזענבורגער רבי זי”ע. דער דרשה האט בשעתו, און

אויך שפעטער איבערגעלאזט א געוואלטיגע רושם, אויף דעם עולם און איבער די וועלט.

מיר זענען זיכער אז איר וועט האבען א תענוג רוחני פון דעם קליפּ.

Click Here if you are unable to view this video